Miesto pri okrúhlom stole

Inštitúcie a systémy, na ktorých stojí naša spoločnosť, sú ableistické. Napraviť ich môžeme iba spoločne, ale na to musíte pozvať postihnutých ľudí k stolu.